Відділ освіти Іршавської районної державної адміністрації

Управлінський апарат

Функції апарату управління:

 1. Організація мережі навчальних закладів у Іршавському районі.
 2. Якісна організація нормативно-правового забезпечення освіти (загальноосвітньої, дошкільної та позашкільної).
 3. Створення умов для реалізації потреб населення Іршавського району у освіті.
 4. Проведення державної атестації педагогічних кадрів закладів освіти району.
 5. Налагодження міжнародного співробітництва у сфері освіти.

Функціональні обов'язки начальника відділу освіти:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності його працівників;
 • представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
 • подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
 • затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників;
 • розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;
 • планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;
 • видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;
 • затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 • заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти;
 • подає на затвердження голові районної державної адміністрації структуру і штатний розпис відділу освіти Іршавської районної державної адміністрації.

Начальник відділу освіти може мати заступника.